logo


hoe & wat beweegt u?

Home
Wie ben ik?

Anneke

Mijn naam is Anneke Oprel, psychosomatisch oefentherapeut en oefentherapeut Mensendieck. Sinds 1999 ben ik met mijn praktijk gevestigd in Ede.

Graag laat ik u op deze pagina kort kennismaken met mijn therapie en mijn werkwijze. Ik nodig u van harte uit door te klikken naar voor u relevante onderwerpen voor meer informatie.

Wat is psychosomatische oefentherapie?

Binnen deze therapievorm leer ik u zien en voelen hoe lichamelijke klachten invloed hebben op uw emoties en gedrag & hoe spanningen invloed hebben op uw lichamelijke klachten. Ik begeleid u in het vinden van een nieuwe balans hierin.

Wat is therapie gericht op SOLK en chronische pijn?

Chronisch pijn heeft soms een lichamelijke verklaring maar vaak ook niet. Wanneer de dokter onvoldoende lichamelijke verklaring kan vinden voor uw klachten, spreken we van SOLK. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Somatisch betekent ‘lichamelijk’. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn. Doel in deze behandeling: Inzicht krijgen in de relatie tussen gedachten, emoties en gedrag en uw lichamelijke klachten; weer grip krijgen op uw balans, veerkracht en vitaliteit.

Wat is slaaptherapie?

Slapeloosheid is een veel voorkomend probleem. Je kunt zelf veel doen aan gezond slaapgedrag. Aandacht voor uw slaapprobleem kan een onderdeel zijn van een behandeling gericht op lichamelijke klachten maar kan ook het hoofdprobleem zijn waarop we ons focussen.

Met oefeningen en inzicht in je gedrag leer je grip te krijgen op je persoonlijke, slaapverstorende elementen. De oplossingen, tips en unieke slaapoefeningen helpen je de rust weer in je hoofd toe te laten en een gezond slaapgedrag te ontwikkelen (Laanen-de Haan, F. (2014). Slaaplessen)

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Binnen deze therapievorm help ik u in het aanleren van nieuwe bewegingswijzen waardoor spier- en gewrichtsklachten kunnen verminderen.

Wat kunt u van mij verwachten?
 1. Kundigheid
 2. Betrouwbaarheid
 3. Eerlijkheid
 4. Betrokkenheid
Wat verwacht ik van u?

Motivatie om zelf actief met uw klachten aan de slag te gaan.

Wat maakt mijn aanpak zo specifiek?

Ik kijk naar wie u bent, wat u zelf wilt en wat u nodig heeft. Dit vertaal ik in een behandelplan waarin lichamelijke klachten en eventuele psychische klachten een eigen plek hebben. Mijn werkwijze is creatief en uitnodigend.

Samenwerking

Ik maak deel uit van het samenwerkingsverband De Binnenplaats. Een gezondheidscentrum in Ede voor jong en oud, waar iedereen welkom is die lichamelijke of psychische problemen ervaart.

Onze missie

We zien regelmatig dat psychische klachten invloed hebben op het lichaam. En andersom beïnvloeden lichamelijke beperkingen maar al te vaak iemands gemoedstoestand. Deze klachten worden meestal los van elkaar gezien, maar wij geloven dat we onze cliënten beter en structureler kunnen helpen als we naar de mens als geheel kijken, en daarin ieder vanuit ons specialisme samenwerken.

Binnenplaats-ede

Netwerk: SOLKnet

Klachten gerelateerd aan SOLK zijn feitelijk de meest voorkomende klachten die ik als psychosomatisch therapeut behandel. Door lid te zijn van dit netwerk heb ik mij verder gespecialiseerd in de behandeling van SOLK. Hierdoor kan ik gebruik maken van producten en (wetenschappelijk onderbouwde) protocollen die het maatwerk dat ik u wil bieden ondersteunen. Deelnemen aan een netwerk houdt mijn kennis en handelen up to date en scherp vanuit de visie: Samen Sterk in een Netwerk.

SOLKnet

Netwerk: Slaapoefentherapie

Tevens ben ik lid van het netwerk slaapoefentherapie. Een netwerk voor oefentherapeuten gespecialiseerd in slaapproblematiek.

Slaapoefentherapie

Extern samenwerken en doorverwijzen

Buiten "De Binnenplaats" werk ik ook regelmatig samen met fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

oefentherapie: psychosomatiek
Weer in balans komen
Uit balans

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Als psychosomatisch oefentherapeut kan ik u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Psychosomatische klachten

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

Integrale aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, ben ik als psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatisch oefentherapie biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Symptomen
Lichamelijke symptomen

Aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen- nek, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag- darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen

Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Behandeling

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u ga ik op zoek naar de oorzaak van uw klachten.

De behandeling bestaat uit:
 1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
 2. Interventies uit de cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
 3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen. Ik heb een groot aantal oefeningen ingesproken. Deze kan ik versturen via Wetransfer of voor u op een CD zetten. De praktijk wijst uit dat dit een grote meerwaarde heeft in het makkelijker thuis oefenen.
Opbouw behandeling

De stappen in de behandeling Psychosomatische oefentherapie komen overeen met de stappen in een behandeling reguliere oefentherapie Mensendieck: intake gesprek en onderzoek; invullen vragenlijst(en); bespreken van uw wensen en vaststellen behandeldoel; de behandeling/oefenen; tussenevaluatie; afronding en eindevaluatie; eindverslag.

naar bovennaar boven

SOLK en chronische pijn

Pijn of chronische lichamelijke klachten kunnen uw leven behoorlijk ontwrichten. Werk, hobby’s, uw huishouden, het onderhouden van sociale contacten kunnen van inspirerend sluipenderwijs overgaan in energieslurpers.

Pijn en invloed op gedachten, emoties en gedrag

Wanneer pijn een grote rol in uw leven is gaan spelen heeft dat invloed op uw gedachten en gevoelens. Gedachten en gevoelens sturen het gedrag aan.

Een voorbeeld: Lichamelijke pijn trekt uw aandacht. U bent bekend met regelmatig pijn in uw onderrug. Eigenlijk ging dat altijd vanzelf weer over. Maar nu blijft het maar aanhouden, het hindert u in uw activiteiten en ook de nek en schouders gaan opspelen. U vraagt zich af “wat heb ik?”, “waarom is het nog niet over?”. U krijgt een onzeker gevoel: “moet ik minder gaan werken misschien?”, “moet ik het rustiger aan doen even?”. Als de pijn aan blijft houden en er komen meer klachten bij, dan kunt u zich angstig en wanhopig gaan voelen en besluiten in de ziektewet te gaan of (sociale) activiteiten gaan vermijden. Dit jaar bent u wel al eens eerder in de ziektewet geweest. Toen was het ook een combinatie met grieperig zijn. Maar zo gaat het ook niet, u ziet er steeds meer tegenop om naar uw werk te gaan, dus u blijft thuis in de hoop dat u zich snel weer fit zult voelen.

Een ander voorbeeld: Als activiteiten door pijnklachten niet meer vanzelf gaan, kunt u meer gaan piekeren. U levert niet meer de prestatie die u van uzelf verwacht, dit kan frustreren en onzeker en somber maken. Voldoe ik nog wel aan wat anderen van mij verwachten? U besluit alles op alles te zetten om te voldoen aan de eisen die u aan u zelf stelt of de eisen die de omgeving aan u stelt. U komt in een vicieuze cirkel van steeds meer moeten en forceren. U drukt de pijnsignalen liever weg dan dat u naar ze luistert. Want hoe moet dat??

Laatste voorbeeld: U heeft pijn in nek en schouders, hoofdpijn en regelmatig hartkloppingen en voelt zich soms benauwd. Vooral als u het te druk heeft steekt dit de kop op en slaapt u onrustig. U gaat piekeren over hoe u alles voor elkaar moet krijgen wat u beloofd heeft te doen en wat u uw verantwoordelijkheid vindt. U weet van uzelf dat dit ook te maken heeft met een lage eigenwaarde, u wilt graag aardig gevonden worden en anderen niet teleurstellen. Maar hoe leer je meer nee te zeggen waardoor de druk niet oploopt? Hoe leer je assertiever te worden en op te durven komen voor je eigen wensen en behoeften?

Wat is SOLK?

Bij SOLK gaat het om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een lichamelijke oorzaak, die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Het kan ook zijn dat uw klachten wel een lichamelijke verklaring hebben maar dat u daar meer pijn bij ervaart dan passend is. Vaak zien we ook een combinatie van klachten. Bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid. Maar ook stemmingswisselingen gaan vaker een rol spelen. U voelt zich somberder, bent sneller geïrriteerd, ziet meer tegen alledaagse dingen op. Of u merkt dat het langer duurt om in slaap te komen, wordt vroeg wakker en kan dan niet meer in slaap komen, u voelt zich ’s ochtends minder uitgerust.

Aanpak

Als lid van het netwerk SOLK voor psychosomatisch therapeuten (SOLKNET) heb ik uitgebreide kennis om u te helpen het verband te leren begrijpen tussen lichaam en geest. In de behandeling is er aandacht voor de gevolgen van de lichamelijke klachten maar het accent ligt op het vergroten van inzicht en aanpakken van de (psychologische) thema’s die uw klachten in stand houden ofwel veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld: perfectionisme, nervositeit, onrealistische verwachtingen, angst om besluiten te nemen of voor u zelf op te komen, bang dat u een ernstige ziekte heeft, zorgen maken over wat anderen van u vinden, altijd voor de ander klaarstaan maar u zelf vergeten. U leert uw klachten beter te hanteren of op te lossen. Uw veerkracht en vitaliteit worden groter. U komt weer beter in uw vel te zitten waardoor het leven weer meer kleur en betekenis krijgt en u de regie heeft.

Stressortherapie

Stressortherapie betekent dat we in de hoeveelheid van vaak negatieve en belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag helderheid gaan scheppen. Wat is bij u de rode draad en de kern die uw klachten blijven onderhouden.

Maatwerk is altijd mijn focus. Dat betekent dat ik naast gesprekken een keuze maak uit verschillende behandelmogelijkheden, ook wel interventies genoemd.

Vanuit de psychosomatiek: lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, mindfulness, expressie-oefeningen, ademregulatie, psychodrama. Ik heb een groot aantal oefeningen ingesproken. Deze kan ik versturen via Wetransfer of voor u op een CD zetten. De praktijk wijst uit dat dit een grote meerwaarde heeft in het makkelijker thuis oefenen.

Vanuit de reguliere oefentherapie: bijv. houdings- en bewegingsadviezen, opbouwen van spierkracht en conditie, uitbreiden van activiteiten, werken aan lichaamshouding betekent hierbij ook een relatie leggen met lichaamstaal. Uit onderzoek blijkt ook hoe lichaamshouding en je stemming elkaar beïnvloeden. “The body affects the mind/emotions just as the mind/emotions affects the body; shifting posture will shift mood”….”Each time you collapse or have negative thoughts, change your position to a more erect position. It only takes two minutes of posture change tot initiate changes in your hormones, energy levels, strength and moods. These often two minute changes done often may change your life”. (Uit: Beweegreden, jaargang 12, uitgave 2, mei 2016; Increase strength and mood with posture: Erik Peper, PhD, BCB. Annette Booiman, MSCT, BCB, I-Mei, PhD, BCB, & Richard Harvey, PhD)

Lees het hele artikel

Samengevat: De lichaamshouding inspireert de persoon. Als u rechtop loopt verandert uw uitdrukking. Alles in u wordt anders.

Behandeling
In mijn behandeling staat centraal:
 1. Psycho-Somatische Educatie: uitleg over de functie van het brein in het aan blijven houden van uw klachten.
 2. inzicht verkrijgen in hoe ù met uw pijn omgaat
 3. inzicht verkrijgen in welke invloed pijn heeft op uw bewegen, op uw activiteiten en op uw functioneren (gevolgen)
 4. in kaart brengen van wat u wilt maar nu niet kunt
 5. in kaart brengen welke onderliggende problemen er zijn, wat zijn belangrijke overtuigingen en emoties die de klachten onderhouden; en wat is hierin een kernstressor
 6. binnen uw mogelijkheden werken aan het vergroten van uw vitaliteit
 7. het hervinden van uw eigen kracht waardoor u weer de regie over uw eigen leven kunt voeren
Slaapproblemen

Op www.slaapoefentherapie.nl vindt u uitgebreide informatie.

Citaat van deze website:
“De oefentherapeut benadert slaapproblemen en de lichamelijke en mentale gevolgen ervan vanuit een brede, holistische 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van de slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Slaap beïnvloedt pijn en pijn beïnvloedt slaap”.

Eén op de tien mensen kampt met slaapproblemen. Daarmee behoort slapeloosheid tot de meest voorkomende gezondheidsklachten. Ook in deze behandeling is inzicht belangrijk. Inzicht in het ontstaan van het slaapprobleem en inzicht hoe een gezond slaapritme eruit ziet. Ik gebruik hierbij altijd het boekje Slaaplessen van Francis Lanen.
U kunt dit boekje bestellen via:

www.cesartherapie.nl/shop
Ook kunt u het lenen of kopen via mij.

oefentherapie: Mensendieck

Behandelen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat

Wat is oefentherapie-Mensendieck?

Oefentherapie-Mensendieck is een oefenmethode voor kinderen, volwassenen en ouderen.
Het doel van de therapie is:

 1. inzicht krijgen in de eigen manier van bewegen
 2. aanleren van andere houdingen & bewegingen
 3. efficiënter leren bewegen tijdens de dagelijkse activiteiten

Uniek van oefentherapie-Mensendieck is:

 1. het biedt geen losse oefeningen alleen gericht op pijnvermindering of verbeteren van spierkracht
 2. als oefentherapeut kijk ik verder dan de klacht en doe meer dan symptoombestrijding
 3. uw dagelijkse bezigheden thuis en/of op het werk staan centraal
 4. het oefenprogramma wordt speciaal voor u samengesteld

Samengevat:
Middels een op u afgestemd maatwerkprogramma, rekening houdend met uw fysieke en mentale conditie en sociaal-maatschappelijke omstandigheden, begeleid ik u in een verbetering van uw functioneren in werk en/of privé.

Wanneer is oefentherapie-Mensendieck geschikt?
 1. Preventief: Als u geen klachten heeft maar iets wilt leren over uw eigen manier van bewegen en uw inzicht wilt vergroten in gezond bewegingsgedrag.
 2. Bij pijnklachten aan spieren en gewrichten eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Klachten kunnen ontstaan of verergeren door ongunstige houdingen en bewegingen, dit kan overbelasting van uw lichaam veroorzaken.
 3. Bij chronische pijnklachten werk ik vrijwel altijd vanuit mijn psychosomatische visie (zie ook SOLK en chronische pijn).
Welke klachten worden behandeld in mijn praktijk?
 1. Arbeids-, houdings- en bewegingsgerelateerde klachten zoals o.a. CANS (voorheen RSI) , nek- , schouder- en rugklachten
 2. Orthopedische klachten zoals o.a. groeistoornissen, osteoporose, standsafwijkingen van gewrichten
 3. Neurologische klachten zoals o.a. uitstraling naar de armen (brachialgie), uitstraling naar de benen (ischialgie), hernia, migraine, Parkinson, CVA
 4. Reumatische klachten zoals o.a. reumatoïde arthritis, arthrose
 5. Psychosomatische klachten zoals o.a stress (spierpijn, vermoeidheid), spanningshoofdpijn, ademklachten, hyperventilatie (zie ook Psychosomatiek)


Opbouw behandeling

Stap 1 en 2: intake gesprek en onderzoek

Waar komen uw klachten vandaan?
Wat zijn uw dagelijkse bezigheden?
Welke beweging of houding veroorzaakt pijn?

Samen kijken we naar uw houding en bewegingen. Ik geef u inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

Binnen de intake kan ik gebruik maken van zogenoemde ‘meetinstrumenten’, dit zijn vragenlijsten die uw problematiek helpen verhelderen en gemaakte vorderingen tijdens de evaluatie inzichtelijker maken.

Stap 3: behandeldoel

Wat zijn uw wensen, wat kan ik voor u betekenen, waar gaan we aan werken?

Eén ding moet voor ons beiden heel duidelijk zijn: u moet zèlf actief willen deelnemen aan uw eigen herstel.

Stap 4: oefenen

Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin veranderingen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. De oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie. Een behandeling duurt 30 minuten.

U leert:

 1. efficiënter en met minder energie te bewegen tijdens uw dagelijkse bezigheden
 2. de balans te verbeteren tussen spanning & ontspanning
 3. de balans te verbeteren tussen een juiste flexibiliteit & stabiliteit
 4. zèlf 'greep' te krijgen op uw klachten
 5. in uw dagelijks leven meer bewegingsvariatie aan te brengen

Stap 5: tussenevaluatie

Deze vindt plaats rond de 5de behandeling.
Voldoet de therapie aan uw verwachtingen?
Knelpunten worden besproken en zo mogelijk opgelost.
Eventueel wordt het behandeldoel aangepast.
We besluiten tot doorgaan of stoppen.

Stap 6: eindevaluatie & afronding

De therapie bestaat in principe uit een serie van 9 behandelingen. Soms kunnen we de therapie eerder afronden, soms is het zinvol wat langer door te gaan.
Dit kan o.a. afhangen van de ernst van uw klachten/aandoening, maar hangt natuurlijk ook af van uw wensen en het behandeldoel dat we gesteld hebben.
Over het algemeen beslaan de 9 behandelingen een periode van ongeveer 3 maanden.
Gestart wordt meestal 1x per week. Bij de laatste behandelingen zitten er meer weken tussen.

Stap 7: eindverslag.

Wanneer we samen de behandeling hebben geëvalueerd en afgerond, stuur ik een eindverslag naar uw verwijzer (huisarts of specialist). Indien u zonder verwijzing zich heeft aangemeld (directe toegankelijkheid), dan krijgt de huisarts een eindverslag.

naar bovennaar boven

Patiënteninformatie
Kwalificaties
 1. In 1991 ben ik afgestudeerd aan de HBO-opleiding voor Oefentherapie Mensendieck.
 2. In 2009 ben ik afgestudeerd als Psychosomatisch Oefentherapeut.
 3. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 59900924093/P
 4. Voor zowel de reguliere oefentherapie Mensendieck als de Psychosomatische oefentherapie volg ik jaarlijks bij- en nascholingen om mijn kennis actueel te houden.
 5. Ik ben medeoprichter en voorzitter van SOLKNET: Landelijk Netwerk voor psychosomatisch oefentherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van SOLK.
 6. In 2017 Bachelor of Science diploma oefentherapie Mensendieck behaald aan de Hogeschool van Amsterdam.
Vergoeding en directe toegankelijkheid

Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de Basisverzekering; voor personen vanaf 18 jaar vanuit de Aanvullende verzekering, conform de regeling Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck.

Uw huisarts of specialist kan u een verwijzing meegeven voor (psychosomatische) oefentherapie.

Ook kunt u zich zonder verwijzing aanmelden (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie). In dit laatste geval ben ik verplicht een korte screening te doen. Dit betekent dat ik een korte vragenlijst met u doorloop om te onderzoeken of u bij mij onder behandeling kunt komen. Bij twijfel kan ik, in overleg met u, contact opnemen met uw huisarts.

Als psychosomatisch oefentherapeut ben ik geregistreerd. Dit betekent dat ik na de HBO opleiding oefentherapie Mensendieck een uitgebreide post-HBO opleiding Psychosomatiek heb gevolgd. De psychosomatische oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie VvOCM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Door mijn registratie worden de psychosomatische behandelingen vergoed.


Tarieven

Als u niet aanvullend verzekerd bent, gelden de volgen tarieven:

Behandeling Psychosomatische oefentherapie (45 minuten)   €60,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck (30 minuten) €30,00
Toeslag aan huis €12,00

Klachtenregeling

Klik hier voor de flyer klachtenregeling.


Privacyreglement

Klik hier voor het VVOCM Privacy Reglement voor Patienten.pdf.Locatie

Het praktijkadres: Padberglaan 18; 6711 PD in Ede
Kaart weergeven

De praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Binnenplaats.

U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van de kerk, bij de bordjes Padbergkliniek.

Via een klein voetpaadje loopt u gemakkelijk naar de Padbergkliniek. Het pand van De Binnenplaats bevindt zich achter de Padbergkliniek (Psoriasiscentrum). Vroeger was het pand bekend als ‘Zaal de Brink’ of ‘De Peuterbrink’.
Aan de linkerkant van de Padbergkliniek vindt u de doorgang naar De Binnenplaats. Als u het naar beneden lopende pad volgt, vindt u de ingang aan uw rechterhand. De eerste toegangsdeur is altijd open. Binnen vindt u een bellenbord waarna wij voor u de deur opendoen.

 1. U wordt ontvangen in een ruime & lichte praktijkruimte in een rustige omgeving.
 2. De praktijk is gelegen op 200 meter van station Ede-Wageningen. Dus als u niet woonachtig maar wel werkzaam bent in de regio Ede-Wageningen, dan kan het kiezen voor mijn praktijk een goede optie zijn. U hoeft dan niet of nauwelijks van uw werk te verzuimen indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer.
 3. U kunt parkeren voor de deur.

Openingstijden

Ik ben aanwezig op

Maandag: 9.00-18.00
Dinsdag : 9.00-21.00
Woensdag : gesloten
Donderdag: 9.00-18.00
Vrijdag: 9.00-18.00

Telefonisch ben ik van maandag t/m zaterdag bereikbaar op telefoonnummer : 0318-595686 of 06-48337438 Als ik de telefoon niet opneem, spreek dan alstublieft een boodschap in op de voicemail. Ik bel u dan dezelfde dag of uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug.

U kunt ook via e-mail contact opnemen.
kwaleiteitsregister